P205 Sam Davis, Massachusetts USA

Sam Davis, Massachusetts USA P205

Enjoy this colorful photo by our Contributing Photographer Sam Davis from Massachusetts!